BUTYRAX

โซเดียมบิวทีเรต ในรูปแบบดับเบิ้ลบัฟเฟอร์ เพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีกว่า

บิวทีแรกซ์ เป็นกรดบิวทีริกที่ได้รับการปกป้องโดยใช้เทคโนโลยีระบบบัฟเฟอร์ 2 ชั้น เพื่อให้กรดบิวทีริกสามารถผ่านกระเพาะอาหาร สามารถออกฤทธิ์ที่บริเวณลำไส้เล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรดบิวทีริก เป็นกรดไขมันสายสั้นที่ได้มีการนำมาใช้เสริมในอาหารสัตว์เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อช่วยให้สัตว์มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดียิ่งขึ้น และช่วยในการลดต้นทุนอาหาร

PIDOLin PCa

- ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมบริเวณลำไส้

- เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมแร่ธาตุที่กระดูก

- ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้แคลเซียมเพื่อการสร้างเปลือกไข่


พิโดลิน พีซีเอ (แคลเซียม พิโดเลท) เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการสร้างคอลลาเจนและ  Calcium Binding Protein ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

- ดูดซึมแคลเซียมบริเวณลำไส้

- เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมแร่ธาตุที่กระดูก

- ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้แคลเซียมเพื่อการสร้างเปลือกไข่

ด้วยเหตุทั้งหมดนี้ พิโดลินจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่และส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก

PRORELEASE

กลุ่มผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมสารอาหาร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น


โปรรีลีส เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วยเอนไซม์หลายกลุ่มได้แก่ NSP-enzymes, protease, phytase ซึ่งได้มาจากแหล่งที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้เอนไซม์ที่สามารถออกฤทธิ์ได้ครอบคลุมช่วง pH และอุณหภูมิที่กว้าง รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการย่อยวัตถุดิบอาหารได้หลากหลายยิ่งขึ้น โปรรีลีสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมสารอาหาร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น