Norponin opti

สารสกัดซาร์โปนิน เพื่อลดปัญหาแอมโมเนียภายในฟาร์ม

นอร์โปนิน ออพติ เป็นสารสกัดจากพืชในตระกูล Yucca schidigera ร่วมกับพืชชนิดอื่นๆที่อุดมไปด้วยสารซาร์โปนิน เพื่อช่วยลดปริมาณแอมโมเนียและกลิ่นภายในฟาร์ม

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของสารสกัดซาร์โปนินใน นอร์โปนิน ออพติ ที่สามารถลดปริมาณแอมโมเนียจากของเสียภายในฟาร์มได้โดยการลดปริมาณเชื้อโปรโตซัวที่ผลิตแอมโมเนีย อีกทั้งยังช่วยทำให้สมดุลจุลชีพภายในลำไส้ของสัตว์ดีขึ้น

นอร์โปนิน ออพติ สามารถใช้ผสมลงในอาหารสัตว์ เพื่อปรับสมดุลจุลชีพภายในลำไส้ หรือใช้โดยตรงกับของเสียภายในฟาร์ม

KUDOS Liquid

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการย่อยและการดูดซึมอาหาร รวมถึงการสลายสารอินทรีย์ของของเสียภายในฟาร์ม

คูดอส ลิควิด ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ บาซิลลัส ซับทิลิส, เอนไซม์ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีเอส ไลเปส อะไมเลส และเซลลูเลส, รวมไปถึงสารอาหารและบัฟเฟอร์ที่สำคัญ ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดนี้ จะช่วยส่งเสริมการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นตามมา

เมื่อการย่อยและการดูดซึมสารอาหารในสัตว์ทำได้ดีขึ้น นั่นหมายความว่า ของเสียและสารอินทรีย์อื่นๆก็จะสูญเสียออกมากับอุจจาระน้อยลงนั่นเอง

นอกจากนี้ คูดอส ยังส่งเสริมการย่อยสลายสารอินทรีย์จากของเสียภายในฟาร์ม อีกทั้งยังช่วยในการลดปริมาณแก๊สแอมโมเนียม, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และช่วยควบคุมกลิ่นภายในฟาร์มได้อีกด้วย

Drycid bedding

ผงอนามัยจากธรรมชาติ เพื่อสุขอนามัยที่ดีภายในฟาร์ม

ดรายซิด เบดดิ้ง เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดูดซับน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบเฉพาะ ทำให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพก่อโรค และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสิ่งปูรองลงได้

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในปัจจุบัน มีการเลี้ยงสัตว์ที่หนาแน่น และมักมีปัญหาเกี่ยวกับความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสิ่งปูรอง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์

ดรายซิด เบดดิ้ง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีภายในฟาร์ม