MICOCID

ไมโคซิด ปกป้องสารพิษจากเชื้อรา เพื่อสุขภาพสัตว์ และประสิทธิภาพการผลิตที่ดี

ไมโคซิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูดซับสารพิษจากเชื้อรา เพื่อปกป้องร่างกาย ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิต

Clinoptiolite, bentonite และ sepiolite คือส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ใน ไมโคซิด ซึ่งผสมผสานกันและช่วยส่งเสริมทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากเชื้อราดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

MIABOND 360

มีอาบอนด์ 360

ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการดูดจับสารพิษจากเชื้อราได้หลากหลายชนิด และกลไกการเปลี่ยนสารพิษ deoxynivalenol (DON), และ fumonisin ซึ่งเป็นสารพิษที่สร้างปัญหาให้กับฟาร์มปศุสัตว์อย่างมาก จากสารพิษ สู่สารเมตาบอไลต์ที่ร่างกายสัตว์สามารถขับออกได้ 


มีอาบอนด์ 360 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดจับสารพิษจากเชื้อราได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Aflatoxin ซึ่งเป็นสารพิษที่พบได้บ่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนสารพิษ Deoxynivalenol (DON) และ Fumonisin ซึ่งเป็นสารพิษที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายภายในฟาร์มเป็นอย่างมาก จากสารพิษ สู่สารเมตาบอไลต์ที่ร่างกายสัตว์สามารถขับออกได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์

TOXFIN XL

ท็อกฟิน เอ็กซ์แอล คือ สารจับสารพิษจากเชื้อราสูตรที่เพิ่มการป้องกันและพัฒนาเป็นพิเศษโดย เคมิน ซึ่งสามารถจับกับสารพิษจากเชื้อราได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zearalenone และ Ochratoxin A

ท็อกซ์ฟิน เอ็กซ์แอล คือสารจับสารพิษษจากเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการจับกับสารพิษจากเชื้อราได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นAflatoxin, Fumonisin, Ochratoxin, Trichothecene โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zearalenone ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่ส่งผลเสียเป็นอย่างมากในสุกรแม่พันธุ์

นอกจากนี้ ท็อกซ์ฟิน เอ็กซ์แอล ยังสามารถลดการดูดซึมสารพิษจากเชื้อราที่มีอยู่ในวัตถุดิบอาหารผ่านทางเดินอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลทำให้สารพิษสามารถถูกขับออกจากร่างกายสัตว์ได้มากขึ้น