ติดต่อเรา

ดูแผนที่

บริษัท นีโอไซน์ จำกัด
โครงการบิสทาวน์ลาดพร้าว เลขที่ 2521/61
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-530-5499, 02-530-5461
โทรสาร : 02-530-5462

www.neosci.co.th

Email : charttrawat@neosci.co.th